ประเภทขนาดรถ ลักษณะของรถยนต์ ในการคิดอัตราค่าบริการ

loader


[go_pricing id=”service-carsize”]

บริการ ขัดเคลือบสี

[go_pricing id=”service-rate_1″]

*สำหรับสมาชิกรายปี จะต้องเสียค่าบริการล้างสีราคาสมาชิก เมื่อนำมาใช้บริการครั้งที่ 2 และ 3
สิทธิพิเศษ ที่สมาชิกจะได้รับ
-สามารถใช้สิทธิ์ล้างสี-ดูดฝุ่น หรือล้างอัดฉีดในราคาสมาชิกตลอด 1 ปี
-รับบัตรส่วนลดชโลมสี (Semi -Coating) จำนวน 4 ใบรวมส่วนลดมูลค่า 1,400 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลด 10 % สำหรับบริการซักเบาะ หรือต่อสมาชิกปีที่ 2

อัตราค่าบริการลบริ้วรอย /Scratch Remover

[go_pricing id=”service-rate_2″]

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการขัดเคลือบสี

อัตราค่าบริการ Triple Care

[go_pricing id=”service-rate_3″]

*ค่าบริการเฉพาะจุด จุดละ 500 บาท

อัตราค่าบริการลอกละอองสี

[go_pricing id=”service-rate_4″]

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการขัดเคลือบสี

อัตราค่าบริการ Cleansing Course

[go_pricing id=”service-rate_5″]

*ราคารวมค่าล้างสี-ดูดฝุ่น